HVB

Furuskogshemmet HVB är ett litet och familjärt boende i ett tryggt villaområde med bemanning dygnet runt. Det finns plats för 6 ungdomar, både flickor och pojkar, i åldrarna 15-18 år. Boendet ligger centralt och har goda kommunikationsmöjligheter. I närheten finns skola, fritidsgård och badhus.

shadow

Vi tillsätter extra resurser för de ungdomar som kräver mer stöd och omsorg. För att minskar risken för sammanbrott arbetar vi med individanpassade lösningar så som ökad vuxenkontakt, mer aktivitet och samtalsstöd.

shadow

För att främja en positiv och allsidig utveckling gör kontaktpersonen en individuell planering tillsammans med ungdomen. Kontaktpersonen är nära knuten till ungdomen och varje vecka avsätts tid för enskilda samtal, uppföljning och planering. Vi uppmuntrar även ungdomarna att skapa en meningsfull och aktiv vardag. Personalen hjälper till att hitta en fritidsaktivitet enligt den enskildes önskemål. Furuskogshemmet bekostar valfri aktivitet, kort på badhuset samt simskola för de som inte kan simma. Utöver detta engageras ungdomarna i gemensamma aktiviteter tillsammans med personal på boendet.

shadow

För mer information kontakta oss via mejl eller telefon